Archiv rubriky: Výuka a projekty

Soutěž Hueber🏅

Pár žáků z 8. B a 8. C se v rámci výuky Nj 🇩🇪 zapojilo do soutěže nakladatelství Hueber.
Soutěžili v kategoriích video 🎬 a plakát. Andrea K. s Ondřejem K., Marijana K. s Vanesou M. a Lucie Š. získali čestné uznání za zapojení se svými projekty. Velkým úspěchem však bylo umístění Lucie Š. a Ely F. z 8. C, které se svým videem „Mein Tag“ obsadily krásné 3. místo. 🎉🥉🏆
Všem mladým němčinářům gratulujeme!

Knížka pro prvňáčka

Celoroční literární projekt 1.B a pražské městské knihovny na Skalce „Knížka pro prvňáčka“

Knížka pro prvňáčka je dlouhodobá celostátní aktivita, jejíž cílem je přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven, vytvářet u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšiřovat jejich dovednosti v získávání informací z různých dostupných zdrojů, oceňovat originální knížkou děti za to, že zvládly základy čtení, a tak u nich podporovat vztah k četbě a čtenářství, propagovat dětské čtenářství v rodině, škole a obci.
Organizátorem je Klub dětských knihoven. Projekt probíhá od roku 2008. Jeho autorkou je členka Klubu dětských knihoven SKIP, zesnulá Mgr. Ivana Hutařová, která projekt zpracovala v tehdejší Národní pedagogické knihovně Komenského. Projekt po tři roky dotovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Poté, co tato podpora skončila a zdálo se, že projekt zanikne, za něj převzal garanci SKIP. Ten jej od roku 2011 každoročně pořádá a finančně zajišťuje (s podporou partnerů).
Projekt se během několika let stal jednou z nejúspěšnějších aktivit v oblasti dětského čtenářství, která propojuje knihovny se školami.
Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu do května připraví pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána, ilustrována a vydána výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.