Naše škola

Informace o škole

Kroužky
Přípravná třída
Školní parlament
Školní poradenské pracoviště – Minimální preventivní program pro školní rok 2020-2021 ke stažení
Školní psycholog
Školská rada (zápis z 26. 9. 2019)

Ocenění našich žáků

Školní časopis (číslo 25, 26, 27)

Projekty EU

Granty a dotace MČ a HMP

Pronájem tělocvičen a učeben (ceník ke stažení)

Pracovní příležitosti – Stále hledáme pro naši školu nové učitele, vychovatele i asistenty pedagogů.