Aktuální informace pro žáky 9. tříd a zájemce o studium na víceletých gymnáziích z 5. a 7. tříd

Předvyplněné přihlášky na střední školy obdrží žáci u výchovné poradkyně (v kanceláři zástupkyň školy) v pondělí 1. února 2021 od 7,45 do 14,00 hodin.

Vyplněné přihlášky – je nezbytné vyplnit přesný název školy, adresu školy, kód a název oboru, na který se žák hlásí – vrátí žák do školy do 12. února 2021 do 14,00. hod. Přihlášky potvrzuje ředitel školy. Žákům vrací přihlášky výchovná poradkyně nejpozději do 25. února 2021.

Potvrzenou přihlášku odevzdá žák nejpozději do 1. března 2021 do vybrané školy. Zápisový lístek bude u nás ve škole žákům vydán až po kladném rozhodnutí o přijetí na střední školu.

Mgr. Zuzana Mandausová, výchovná poradkyně

Organizace vyučování od 11. 1. do 22. 1. 2021

(Návod pro 2. stupeň ke školním Google účtům od 11. 1. 2021 najdete zde https://zs-vrybnickach.cz/jak-na-skolni-google-ucet-pro-2-stupen-krok-za-krokem/)

Vážení rodiče,

milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 11. 1. do 22. 1. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) ve škole je povolena osobní přítomnost:

  • žáků přípravné třídy,
  • žáků 1. a 2. ročníků.

Žáci dalších ročníků se vzdělávají distančním způsobem.

2) Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím).

3) V prezenční výuce jsou zapovězeny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou)

4) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

5) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

6) Žáci na distančním vzdělávání (3. – 9. ročník) si mohou vyzvedávat obědy v čase od 12:00 do 14:00 na rampě jídelny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Školní Google účty na 2. stupni od 11. ledna 2021

Aktualizace 7. 1. 2020: Návod s obrázky k nastavení školního Google účtu najdete zde https://zs-vrybnickach.cz/jak-na-skolni-google-ucet-pro-2-stupen-krok-za-krokem/

Drazí žáci 2. stupně, rodiče,

od pondělí 11. ledna 2021 budeme pro distanční výuku na 2. stupni používat jednotně už jen školní Google účty. Technicky se jedná o naprosto stejnou aplikaci Google Meet jako znáte ze svých soukromých účtů gmailů, jen školní účty nekončí na @gmail.com ale končí na @zs-vrybnickach.cz. Školní účty také umožní lépe využít možnosti aplikace Google Učebna. V některých třídách už školní účty používáte nyní a například využíváte Google Učebny v hodinách jazyků. Kdo ještě se školním Google účtem nemá zkušenost, najde nápovědu k přihlášení ve svém mailu nebo dm elektronické žákovské knížce. Pokud byste měl někdo s přihlášením na školní účet potíže nebo zapomenul heslo, určitě mi napište na mail hajek.rybnicky@seznam.cz.

Děkuje za spolupráci Pavel Hájek

Informace ze školní jídelny – přihlášení obědů

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k vydanému Usnesení vlády České republiky, ze kterého mimo jiného, vyplývá pro žáky 3. – 9. ročníků přechod na distanční výuku, Vás chceme upozornit, že pro tyto ročníky budou obědy od 6. 1. 2021 včetně, ODHLÁŠENY. Pokud budete mít zájem, žádáme Vás abyste si obědy včas OBJEDNALI na stránkách školní jídelny, viz https://jidelnavrybnickach.sjp10.cz/ejidelnicek/

Čas výdeje obědů pro žáky distanční výuky bude od 12:00 do 14:00 hod do menu boxu ze zadní části školní jídelny. Pro žáky prezenční výuky 1. a 2.ročníků, bude výdej obědů probíhat beze změny a k odhlášení obědů NEDOJDE. V případě dotazů kontaktujte vedoucí provozovny.

Děkujeme za pochopení. Školní jídelna Praha 10

Nekolová Alena, vedoucí provozovny tel. 774 450 033