Informace pro žáky 5., 7. a 9. tříd – přijímací zkouška (testování Covid-19)

Vážení žáci a rodiče žáků,

možnost testování žáků na Covid-19 kvůli přijímací zkoušce pro 5., 7. a 9. třídy

nabízí škola v termínech:

středa 28. 4. 2021 – ve 14 hodin pro žáky 9. tříd

čtvrtek 29. 4. 2021 – ve 14 hodin pro žáky 5. a 7. tříd

Máte-li o testování zájem, prosím, přihlaste se odpovědí na mail hajek.rybnicky@seznam.cz

S pozdrave17m

Pavel Hájek, ZŠ V Rybníčkách

Informace k výuce a testování od 19. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 19. 4. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) od 19. 4. (sudý týden):

1. ročníky, 5. ročníky, třída 4. B – žáci ve škole – prezenční vzdělávání

2. ročníky, 3. ročníky, třídy 4. A a 4. C – žáci doma – distanční vzdělávání

přípravná třída – prezenční vzdělávání

2) od 26. 4. (lichý týden):

2. ročníky, 3. ročníky, třídy 4. A a 4. C – žáci ve škole – prezenční vzdělávání

1. ročníky, 5. ročníky, třída 4. B – žáci doma – distanční vzdělávání

přípravná třída – prezenční vzdělávání

3) Žáci 2. stupně se vzdělávají distančním způsobem. (Pro tyto žáky jsou umožněny skupinové konzultace – maximálně po 6 osobách – vždy po dohodě s konkrétním vyučujícím).

4) Všechny osoby přítomné ve škole (s určenými výjimkami) budou muset podstoupit testování (informace k testování zde)

5) V prezenční výuce stále nejsou umožněny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou, nebo budou naplněny jiným pro vzdělání důležitým obsahem). Dle počasí bude v maximální míře zařazován pobyt na školní zahradě.

6) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina pro přihlášené žáky přípravné třídy a 1. – 3. ročníků při prezenčním vzdělávání bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

7) Všichni žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku, všichni zaměstnanci musí používat respirátor.

8) Školní budova bude otevřena od 7:30.

9) Děti z přípravné třídy a prezenčně vzdělávaní žáci 1. stupně se mohou stravovat ve školní jídelně.

Distančně vzdělávaní žáci si mohou vyzvedávat obědy na rampě školní jídelny.

10) Informace pro rodiče žáků 1. stupně vybraných profesí naleznete zde.

Vážení rodiče, děkujeme všem za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Jarní nabídka knížek

Milí rodiče, děti, příznivci knížek 🙂

Jsou tu nové jarní katalogy nakladatelství Albatros a Fragment!

Máte je k nahlédnutí ve dvojí formě – papírové (distribuce dnes a počátkem příštího týdne) a elektronické. Zároveň můžete doobjednávat i z jarního katalogu nakladatelství Grada.

Objednávky osobně (paní učitelce nebo mně), nebo piště mail – liskova.rybnicky@seznam.cz  do 28.4.2021

Ke stažení: Albatros, Grada, Fragment

Informace k výuce a testování od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 12. 4. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) od 12. 4. (lichý týden):

2. ročníky, 3. ročníky, třídy 4. A a 4. C – žáci ve škole – prezenční vzdělávání

1. ročníky, 5. ročníky, třída 4. B – žáci doma – distanční vzdělávání

přípravná třída – prezenční vzdělávání

2) od 19. 4. (sudý týden):

2. ročníky, 3. ročníky, třídy 4. A a 4. C – žáci doma – distanční vzdělávání

1. ročníky, 5. ročníky, třída 4. B – žáci ve škole – prezenční vzdělávání

přípravná třída – prezenční vzdělávání

3) Žáci 2. stupně se vzdělávají distančním způsobem. (Pro tyto žáky jsou umožněny skupinové konzultace – maximálně po 6 osobách – vždy po dohodě s konkrétním vyučujícím).

4) Všechny osoby přítomné ve škole (s určenými výjimkami) budou muset podstoupit testování (informace k testování zde)

5) V prezenční výuce stále nejsou umožněny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou, nebo budou naplněny jiným pro vzdělání důležitým obsahem). Dle počasí bude v maximální míře zařazován pobyt na školní zahradě.

6) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina pro přihlášené žáky přípravné třídy a 1. – 3. ročníků při prezenčním vzdělávání bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

7) Všichni žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku, všichni zaměstnanci musí používat respirátor.

8) Školní budova bude otevřena od 7:30.

9) Děti z přípravné třídy a prezenčně vzdělávaní žáci 1. stupně se mohou stravovat ve školní jídelně.

Distančně vzdělávaní žáci si mohou vyzvedávat obědy na rampě školní jídelny.

10) Informace pro rodiče žáků 1. stupně vybraných profesí naleznete zde.

Vážení rodiče, děkujeme všem za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Přílohy:

Informační leták pro rodiče ke stažení

Informační leták pro žáky ke stažení