TABLA DEVÁTÝCH TŘÍD

Se závěrem roku se u vstupu do školy objevují tabla vytvořená žáky, kteří letos opouštějí naši školu. Tvůrci ze všech tří letošních „devítek“ nás opravdu mile překvapili. Musíme je pochválit za originalitu, vtip i precizní technické zpracování, budou inspirací i pro ostatní žáky.
Žákům devátých tříd přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu na nových školách!