Dokumenty

Povinně zveřejňované informace (ke stažení)

Školní vzdělávací program (ŠVP ke stažení)

ŠVP přípravné třídy (ke stažení)

Školní řád (ke stažení) Dodatek č. 1 (ke stažení)

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků (Klasifikační řád ke stažení)

Formulář pro uvolnění žáka z výuky (ke stažení)

Žádost o přijetí žáka k plnění školní docházky (ke stažení)

Dotazník k žádosti o přijetí (ke stažení)

Úřední deska

Stále hledáme pro naši školu nové učitele, vychovatele i asistenty pedagogů.

Úmluva o právech dítěte (ke stažení)