Informační list

Základní škola V Rybníčkách 31/1980, Praha 10 (ke stažení k 2. 5. 2024)

tel.: 274 810 523, tel. ředitelna: 274 810 332

e-mail: skola@zs-vrybnickach.cz, www.zs-vrybnickach.cz

datová schránka – ID: wizw2pk

IČ: 48132012

IZO: 048132012

ředitel školy: Mgr. Luděk Doležal,  tel.: 274 810 332

statutární zástupkyně ředitele školy: Mgr. Ljubov Avramovičová, tel.: 274 810 523

zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Mandausová

školní psycholog: Mgr. Marek Šulc

hospodářky školy: Milena Bláhová, tel.: 274 810 523

ekonomka školy: Regina Marková, tel.: 274 810 523

školník: Jiří Šáfr

družina mobil: 774 175 538