Archiv rubriky: Aktuality

Vydávání obědů ve školní jídelně

Aktualizace 14. 5. 2021 – Milí žáci, ve školní jídelně je možnost vzít si oběd do vlastní nádoby, ušetříte tím množství jednorázového odpadu.

S ohledem na nařízenou sníženou kapacitu školní jídelny (cca 50 míst) se v jídelně budou stravovat pouze žáci přípravné třídy a 1. – 3. ročníků.

Žáci vyšších ročníků (4. – 9.), včetně těch, kteří budou na distančním vzdělávání, si mohou vyzvedávat oběd při odchodu ze školy v jídelně formou take-away.

Výjimkou jsou žáci 8. a 9. tříd v úterý, kdy mají odpolední vyučování.  Tento den se stravují ve školní jídelně.

Testování PCR v úterý 18. 5. 2021

Aktualizace 14. 5. 2021: Vzhledem k úternímu testování PCR se v pondělí 17. 5. 2021 už nebude testovat AG testy.

Vážení rodiče,

děkujeme za vyjádření názoru v naší anketě, jejíž výsledky naleznete na školním webu.

Ve spolupráci se zřizovatelem školy MČ Praha 10 jsme pro naše žáky zajistili neinvazivní PCR testování, které poprvé proběhne v úterý 18. 5. v průběhu 1. vyučovací hodiny (viz letáček s průběhem testu).

Pro možnost realizace této formy testování Vás prosíme o udělení souhlasu s předáním osobních údajů laboratoři AeskuLab nejpozději do pondělí 17. 5. (souhlas v PDF, v DOCX).

Výhodami této formy testování jsou:

  • realizace jen jednou za 14 dní
  • vyhodnocení testů akreditovanou laboratoří
  • odbourání nutnosti výtěru

Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, bude o tom písemně informovat třídního učitele/třídní učitelku žáka/žákyně, tato nepřítomnost bude omluvena a žák/žákyně se bude vzdělávat doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.

Celý text informace k testování ke stažení (Text aktualizován 14. 5. 2021)

Informace k výuce a testování od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 17. 5. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) Všichni se učí ve škole – bez rotace

2) Všechny osoby přítomné ve škole (s určenými výjimkami) budou muset podstoupit testování – aktuálně intenzivně řešíme neinvazivní PCR testování

3) Je zrušen požadavek na homogenitu tříd – družina funguje v běžném provozu (od 6:30 do 17:30)

4) Všichni žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou venkovní výuky tělesné výchovy) minimálně chirurgickou roušku, všichni zaměstnanci musí používat respirátor.

5) Pokud máte zájem o stravování dítěte, obraťte se na pí Nekolovou, hospodářku školní jídelny – https://www.sjp10.cz/home-page/v-rybnickach/

6) Potvrzení o negativním testu pro kadeřníka, holiče, ani kohokoliv jiného nevydáváme, neboť dostačuje čestné prohlášení zákonného zástupce.

(Tip: Elektronická žákovská knížka na portálu https://portal.dmsoftware.cz/ umožňuje po přihlášení do rodičovského účtu v menu „Ostatní moduly-Covid 19“ vybrat a stáhnout Čestné prohlášení.)

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy