Výsledky dotazníku k distanční výuce

Vážení rodiče,

děkujeme za pro nás velmi důležitou zpětnou vazbu k distančnímu vzdělávání. Drtivá většina z Vás vyjádřila svou spokojenost s prací školy, s prací jednotlivých učitelů.

Všichni víme, že současná situace je nešťastná a distanční výuka nemůže nahradit to, co dává dětem pobyt ve škole.

V zaslaných námětech se častěji opakoval požadavek na zvýšení počtu videopřenosů. V této věci vycházíme z Metodického doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem, který uvádí, že není správné, aby on-line výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu.

S výše uvedeným souvisí i dělení tříd do skupin, neboť je z pedagogického hlediska nevhodné vyučovat distančním způsobem celou třídu. Pokud bychom k tomuto kroku přistoupili, zcela bychom rezignovali na jakoukoliv možnost vzájemné interakce mezi vyučujícím a žáky a vyučovací hodiny by se změnily na pouhé přednášky, které nejsou pro žáky základních škol velkým přínosem.

Všemi zaslanými návrhy, které jsme schopni ovlivnit, se budeme zabývat.

Současně doufám, že se blíží chvíle, kdy budeme moci Vaše děti vzdělávat tak, jak je nám to vlastní a jak je to efektivnější a příjemnější pro všechny zúčastněné.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal

Níže najdete přehled odpovědí na otázky, které lze hromadně zpracovat v grafu (celkem odpovědělo 265 rodičů):