Program na týden od 17. 1. 2022

Datum

Program na týden 17. 1. – 21. 1. 22 (Lichý)

Po 17. 1.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků a všech zaměstnanců školy
 • ovoce do škol – výdej o velké přestávce ve vestibulu školy – organizuje p. školník

Út 18. 1.

 • od 13.00 – bibliobus ve škole

St 19. 1.

Čt 20. 1.

 • II. ABC – plavání

Pá 21. 1.

 • III.ABC – Divadlo Gong – Elektrický Emil

Z příštího týdne

 • středa 26. 1. – 14.30 – KMD – Divadlo ABC – Vojna a Mír

Informace k testování od 10. 1. 2022

1. Testování všech žáků a žákyň školy antigenními testy bude provedeno v termínech 10. a 13. ledna 2022.

Jak bude vypadat testování si můžete prohlédnout zde:

2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 72hodin PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 24 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.

3. Při testování žáků přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníků je možná osobní přítomnost a asistence zákonného zástupce. V tomto případě však žádáme rodiče o zvážení této možnosti, neboť testování bude probíhat přímo ve třídách.

4. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka, uvedená v bodě 2, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.

5. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, informuje o této skutečnosti ředitele školy, jeho nepřítomnost ve škole bude řešena individuálně a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.

6. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami, uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu v místnosti určené pro testování.

Program na týden od 10. 1. 2022

Datum

Program na týden 10. 1. – 14. 1. 22 (sudý)

Po 10. 1.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků a všech zaměstnanců školy

Út 11. 1.

 • 8.00 – 11.30 – přípravná třída – Laser game

St 12. 1.

 • 12.45 – schůzka školního parlamentu ve třídě III. A – organizuje pí uč. Bláhová a pí uč. Slánská

Čt 13. 1.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků a všech zaměstnanců školy
 • II. ABC – plavání

Pá 14. 1.

Z příštího týdne

 • úterý 18. 1. – od 13.00 – bibliobus ve škole
 • pátek 21. 1. – III.ABC – Divadlo Gong – Elektrický Emil

Program na týden od 3. 1. 2022

Datum

Program na týden 3. 1. – 7. 1. 22 (Lichý)

Po 3. 1.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků a všech zaměstnanců školy
 • ovoce do škol – výdej o velké přestávce ve vestibulu školy – organizuje p. školník

Út 4. 1.

 • 13. 00 – Bibliobus ve škole

St 5. 1.

Čt 6. 1.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků a všech zaměstnanců školy
 • II. ABC – plavání

Pá 7. 1.

Z příštího týdne

 • středa 12. 1. – 12.45 – schůzka školního parlamentu ve třídě III. A – organizuje pí uč. Bláhová a pí uč. Slánská