Dechové kvinteto

V pondělí 4.10. do naší školy přijelo dechové kvinteto z Filharmonie Hradec Králové. Zahráli hudební pohádku s názvem ,,Jak šli muzikanti do světa“. Žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd se seznámili s dechovými hudebními nástroji – příčná flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. Naučili se písničku a za živého doprovodu všech nástrojů si ji zazpívali.