Zájezd Švýcarsko

Ve dnech 1. 5. – 5. 5. jsme se v početné skupině žáků 8. a 9. ročníků a v doprovodu paní učitelky Holubové, paní učitelky Kosové a pana učitele Makovského vypravili na poznávací zájezd do Švýcarska.

Naší první zastávkou bylo bavorské městečko Lindau ležící na břehu Bodamského jezera. Následovala cesta do Kostnice, kde jsme se vydali po stopách mistra Jana Husa. Viděli jsme např. Husův kámen, Husův dům či budovu koncilu. Den jsme zakončili vyhlídkovou trasou a plavbou lodí kolem Rýnského vodopádu.

Druhý den byl poněkud klidnější a uvolněnější. Po vydatné snídani jsme se jeli podívat do Ementálského údolí. V jedné z místních sýráren jsme absolvovali interaktivní prohlídku a napakovali batůžky zrajícím Ementálem. Poté nás čekal menší výlet přes vyhlídkovou horu Gurten s rozhlednou a bobovou dráhu až do hlavního města Bern.

Poslední den jsme se nechali vyvézt lanovkou na horu Pilatus, ze které jsme díky azurové obloze dohlédli až na vrcholky švýcarských alp a Luzernské jezero. Pokračovali jsme procházkou v Luzernu a sladkou tečkou na závěr byla zastávka v čokoládovně Maestrani.