Výběr semináře pro budoucí 8. třídy

Současní žáci 7. tříd si mohou nově zvolit jeden z nabízených seminářů na příští rok.

Výběr je následující: (1 volba ze 4 nabídek)

  • Historický seminář
  • Přírodovědné praktikum
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Mediální seminář

Žáci 7. tříd dostanou možnost se ve dnech 29. – 31. 5. 2023 přihlásit na vybraný seminář přes systém Edupage až do naplnění maximální kapacity 20 žáků na jeden předmět. Rodič přihlášení žáka potvrdí ve svém rodičovském účtu.