Zápisový lístek – info pro 9. třídy

Všichni žáci devátých tříd podali přihlášky ke vzdělávání ve SŠ, SOŠ a SOU.

Po kladném rozhodnutí o přijetí, obdrží žák v naší škole jeden zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek odevzdá řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí (do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu).

V případě rozhodnutí o nepřijetí, podává žák odvolání proti rozhodnutí a má možnost podat neomezené množství přihlášek do škol, které vypisují druhá a třetí kola přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne v kanceláři výchovné poradkyně.