Vycházka na Karlštejn

Dne 2. listopadu se třída 7.B. vypravila ranním vlakem na Karlštejn. Dějepisně-zeměpisná vycházka započala výstupem nahoru na hrad. Tam jsme absolvovali prohlídku a naučili se vyjmenovat všechny manželky Karla IV., zjistili jsme jak byl hrad chráněn a čím je hrad tak významný. Po krátké svačině na nádvoří jsme vyrazili pěšky směr Srbsko. Cestou jsme si všímali starých lomů, podzimní krajiny a anglicky a německy jsme pojmenovávali věci kolem sebe. Krátce po poledni jsme už v Srbsku stihli chytit vlak a vrátit se do Prahy. Třída má fajn společný zážitek a těší se na další společnou cestu mimo zdi školy.