Vodící pejsek Monty

V úterý jsme v sedmé třídě v hodině výchovy ke zdraví přivítali moc příjemné hosty. Navštívila nás paní Tlapáková s pejskem Montym. Tento čtyřnohý sympaťák se s pomocí paní Tlapákové a její rodiny připravuje na práci vodícího psa.

Beseda byla opravdu velmi zajímavá, Monty ukázal, co už umí – například přinést hozené klíče. Děti si mohly dokonce vyzkoušet brýle, které simulovaly různé oční vady, prohlédnout si pomůcky pro nevidomé, zkusit „číst“ Braillovo písmo, viděly i omalovánky pro zrakově postižené.

Žáci se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi vodicím a asistenčním psem, proč je důležité, pokud potkáme takového pejska ve výcviku, tzn. s vestičkou a nápisem NERUŠIT, nevolat na něj, nesnažit se ho hladit apod.

Chtěla bych touto cestou paní Tlapákové velmi poděkovat za její ochotu, čas a zajímavé povídání.