Ukliďme Česko

Děkujeme velice všem dobrovolníkům akce Ukliďme Česko, kteří nám pomohli zlepšit okolí naší školy. Počasí se vydařilo a užili jsme si i tradiční závěrečné opékání špekáčků.