Třídní schůzky, konzultace a tripartitní jednání

Vážení rodiče, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace dochází k úpravě organizace třídních schůzek.

Společné třídní schůzky se nekonají!

Tripartitní jednání rodičů a žáků I. stupně budou probíhat od 24.11. do 7.12.2021 dle domluvy s třídními učitelkami.

Konzultace pro rodiče žáků II. stupně se budou konat ve dnech 24.11. a 1.12.2021 vždy od 16,00 do 18,00 hodin (vyučující najdete v kmenových třídách a kabinetech dle rozpisu ve vestibulu školy). Konkrétní čas konzultace si můžete s vyučujícími domluvit předem. V případě nutné konzultace budete individuálně osloveni vyučujícími jednotlivých předmětů.