Setkání pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás pozvat na odborně zaměřené setkání, které se uskuteční 16. 6. 2021 od 16:30 hodin na zahradě školy. Toto setkání bude zaměřeno na prezentaci aktivit školního projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy