Ředitelské volno 27. 9. a 8. 10. 2021

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlašuji v termínech 27. 9. a 8. 10. 2021 ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno.

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy