PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Tento dokument obsahuje
  • prohlášení o přístupnosti webové prezentace ZŠ V Rybníčkách,
  • seznam šikovných klávesových zkratek,
  • popis používaných nestandardních formátů dat,
  • kontakt na správu webu.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. Současně je respektována grafická komunikace školy v kontrastu bílá-světle modrá, která nemusí vyhovět minimálnímu požadavku na barevný kontrast. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).

Šikovné klávesové zkratky (doporučený prohlížeč Google Chrome)

Ctrl + kolečko myši – zvětšení nebo zmenšení písma, responzivní web

Ctrl + plus – přiblížení stránky

Ctrl + mínus – oddálení stránky

Ctrl + 0 – výchozí měřítko stránky

Ctrl + R (F5) – obnovení webu

F11 – zobrazení na celou stránku

Ctrl + F (F3) – hledat v rámci stránky

PgUp – posun nahoru

PgDn – posun dolů

Home – začátek stránky

End – konec stránky

Ctrl + J – správce stahování

Ctrl+ Shift + B – zobrazit lištu

Ctrl + D – přidat k záložkám

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny nejčastěji zvýrazněným výrazem „ke stažení“ upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech
  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader či Microsoft Edge
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office ke stažení prohlížeče.
  • ODT, ODS a ODP – formáty editorů LibreOffice či OpenOffice, které jsou volně šiřitelné i pro komerční uživatele
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
Kontakt na správu webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu hajek.rybnicky@seznam.cz.