Přípravná třída v Domě čtení

Děti z přípravné třídy se v pátek 5. 4. vypravily do městské knihovny do Domu čtení za Gruffalem. Nejdříve paní knihovnice poschovávala lesní zvířátka, která musely děti najít a poznat a potom nám sehrála s papírovými loutkami divadýlko. Na závěr na ně čekala dílnička, kde si každý svého Gruffala vyrobil a po návratu do třídy bylo malé divadýlko i u nás ve třídě.