Preventivní program ve 4. ročníku

V rámci primární prevence se žáci 4. ročníku zúčastnili programu Nekuřátka, jehož cílem je odradit děti od experimentování a užívání tabákových výrobků. Zároveň je vede k utvoření si vlastního odmítavého postoje ke kouření.