Po stopách listopadů

Vybraní žáci druhého stupně se zúčastnili projektového dne „Po stopách listopadů“ zaměřeného na bližší seznámení s moderními československými dějinami, především se zlomovými okamžiky let 1939 a 1989.