Informační třídní schůzka

Vážení rodiče, ve středu 21. 11. 2018

  • 16.00 – schůzka zástupců KRPŠ s p. řed. Doležalem
  • 16.30 – informační třídní schůzka
  • od 16.45 – 18.00 – konzultační hodiny pro rodiče žáků 2. stupně
  • po ukončení informační schůzky zahájení tripartit pro rodiče žáků 1. stupně.

Vedení školy

100 let od vzniku ČSR

Dne 2. listopadu jsme na zahradě školy slavnostně zahájili výstavu k výročí 100 let od vzniku ČSR. Na vystavených výtvarných dílech se podíleli žáci všech ročníků. Po krátkém projevu ředitele školy Mgr. Luďka Doležala vystoupil dětský sbor pod vedením Mgr. Jany Kotové. Po ukončení slavnostní vernisáže byla výstava umístěna ve vestibulu školy.

Školní parlament

Školní parlament tvoří volení zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku. Jejich úkolem je předávat spolužákům informace, které získávají na schůzkách se zástupcem vyučujících. Informace se týkají dění ve škole, akcí jednotlivých tříd nebo různých problémů. Prostřednictvím školního parlamentu komunikují žáci s vedením školy.

Ke stažení: Plán práce ŠP, Řád ŠP

Zápisy – 3.2.2020, 13.1.2020, 4.11.2019, 7.10.2019, 9.9.2019, 3.6.201913.5.2019, 1.4.20194.3.20197.1.2019, 3.12.2018, 5.11.2018, 1.10.2018, 17.9.2018, 10.9.2018

Informatika pro 6. ročník

Pomůcky na hodinu: pracovní sešit (k zapůjčení v učebně), propiska

Všechny práce si pečlivě ukládejte na svůj disk H.

Pro každou větší úlohu si vytvořte samostatnou složku-adresář, který pojmenujte názvem nebo číslem úlohy.

Na konci každé hodiny si uložte provedené změny a odhlaste se ze svého účtu nebo počítač vypněte. Chraňte si své heslo!

1. Bezpečnost práce

Dotace: 1 hodina

rizika úrazu el. proudem, rizika nadměrného času stráveného u PC

BOZP (Bezpečnost práce) Pokračování textu Informatika pro 6. ročník