ODVOLÁNÍ – info pro 9. třídy

Odvolání je třeba podat písemně. Můžete ho napsat a poslat hned, jak zjistíte, že jste pod čarou nebo počkat, až dostanete poštou písemné vyrozumění o nepřijetí. (Od doručení dopisu s rozhodnutím o nepřijetí máte 3 pracovní dny na podání odvolání.)

Za nezletilého uchazeče podává odvolání jeho zákonný zástupce.

Má smysl se odvolávat?

V případě, že jste se na školu nedostali a skončili jste takzvaně pod čarou, můžete se odvolat. Rozhodně to má smysl, protože mezi přijatými (nad čarou) bude nejspíš několik těch, kteří se dostali i na druhou školu, kam se hlásili, a protože mají jen jeden zápisový lístek, mohou se zapsat jen na jednu z nich. Tedy na té druhé škole se tím pádem jejich místo uvolní a „čára“ se posune níž.

Co musí odvolání obsahovat

Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

  1. Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.
  2. Datum
  3. Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
  4. Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka
  5. Adresu, kam má být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

Možný vzor textu odvolání najdete zde https://bit.ly/2PQzL2W

Jak odvolání podat

Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).

A jak je to se zápisovým lístkem, pokud se odvoláváte?

Na jednu školu jsem se dostal, ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“

Na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. To proto, abys měl toto místo jisté – pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že na ni nastoupit nechceš a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou.