Německo-české setkání v centru Prahy

Výuka cizích jazyků v praxi? To je to nejcennější, čeho se studentům jazyka může dostat. Žáci osmého ročníku se v rámci anglického semináře, který je letos vyučován prvním rokem, setkali s německými vrstevníky v centru Prahy. Čekal je bohatý program přes seznamování až po tříhodinovou Stadtrallye, při které společně objevovali Prahu a učili se jazyky navzájem.
Pro všechny to byla velká motivace do budoucna a uvědomění si, že cizí jazyky nám nenabízí pouze jiná slova, ale i jiný svět.