Návštěva polytechnického hnízda

S podporou projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 navštívili žáci naší školy polytechnické hnízdo na Středním odborném učilišti gastronomie U Krbu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050, Příjemce dotace – Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, www.praha10.cz