Mobilní planetárium v naší škole

Ve středu 28. února do naší školy zavítalo mobilní planetárium.

Žáci 4. a 5. ročníku s úžasem a očekáváním sledovali velikou kopuli, která se rozrostla v tělocvičně. Uvnitř kopule byly připravené žíněnky. Děti si na ně lehly a prostřednictvím programu Voyager se z nich stali bedliví pozorovatelé a průzkumníci tajemného vesmíru.

Program se nám moc líbil, obohatil nás o nové poznatky a všichni se těšíme na další setkání.