Literárně – dějepisná vycházka po pražských památkách

V pátek 27. května, tedy v den 80. výročí akce Antropoid, jsme se se žáky devátých ročníků, kteří měli zájem, vydali do centra Prahy.

Naším cílem bylo nejen připomenutí události, která se stala v roce 1942 a to již zmiňovaný Antropoid – atentát na Reinharda Heydricha, ale i návštěva několika významných a turisticky atraktivních míst Prahy. První zastávkou byl Emauzský klášter, od kterého jsme šli k domu, kde žila Božena Němcová na sklonku svého života. Dále naše kroky mířily přes Albertov na Vyšehrad. Procházkou jsme došli k domu, kde žil a tvořil Alois Jirásek a na závěr jsme navštívili pravoslavný Kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde si žáci připomněli, co se před 80 lety v těchto místech odehrálo a kde byly ukončeny životy atentátníků. Na úplný závěr jsme ještě zhlédli na náměstí Míru výstavu fotografií s popisem událostí roku 1942.

Byl to pro všechny příjemně strávený čas.

Mgr. Jana Pelešková