Kritéria rozdělení žáků do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče nově přijatých žáků, dle aktuálního počtu přijatých budou ve školním roce 2024/2025 otevřeny tři první třídy. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude provedeno tak, aby vznikly rovnocenné kolektivy, v nichž bude srovnatelný počet:

  • chlapců a dívek,

  • žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

  • žáků s odlišným mateřským jazykem.

Dále bude přihlíženo k tomu, z jaké mateřské školy žák přichází a samozřejmě také k přání rodičů (dětí).

Předem však musím upozornit, že požadavky ze strany rodičů jsou často protichůdné, či nereálné, a tudíž není možné všem vyhovět.

V Praze dne 16. 5. 2024

S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy