Informace k zápisu – nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb.

Vážení rodiče,

nahlížení do spisu Vašeho dítěte dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. v aktuálním znění bude možné 22. 4. 2024 v době od 15:00 do 16:00.

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy