Informace k zápisu 2021/2022 – elektronický formulář otevíráme 1. 4. 2021

Zápis se uskuteční od 1. 4. do 12. 4. 2021 bez přítomnosti dětí a pokud možno také bez fyzické přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku, přípravné třídě a k odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022 obdržíte po vyplnění elektronického formuláře, který najdete pod odkazem na webových stránkách školy (po vyplnění bude formulář automaticky odeslán na vámi uvedený email).

Poslední den pro zahájení správního řízení je 12. 4. 2021.

Odkaz na elektronický formulář:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/rybnicky/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3288#

V případě komplikací s vyplněním elektronického formuláře lze řešit náhradním způsobem po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy. Ve zcela výjimečných případech vám žádost k vyplnění předáme v tištěné podobě.

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy
telefon: 274 810 332, 702 119 041

Mgr. Zuzana Mandausová, zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně
telefon: 274 810 523

Je nutné, aby zákonný zástupce vyplnil a podepsal žádost a následně ji doručil na adresu školy jedním z níže uvedených způsobů:

 • do datové schránky školy (ID: wizw2pk) do 12. 4. 2021

 • e-mailem na: zapis.rybnicky@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) – do 12. 4. 2021,

 • poštou – nejzazší datum odeslání 9. 4. 2021,

 • osobní doručení od 6. 4. do 9. 4. 2021 v době od 9:00 – 15:00 do kanceláře školy.

Potřebné dokumenty:

A) Pro nástup do 1. ročníku

 1. Žádost o přijetí,

 2. Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte,

 3. Kopie OP zákonného zástupce,

 4. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat.

B) POUZE pro odklad školní docházky

 1. Žádost o přijetí – vybrat možnost odkladu povinné školní docházky,

 2. Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte,

 3. Kopie OP zákonného zástupce,

 4. Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,

 5. Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky,

 6. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat.

C) Pro odklad školní docházky a přijetí do přípravné třídy

 1. Vše, co k odkladu,

 2. V žádosti zvolit možnost přijetí do přípravné třídy,

 3. Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k zařazení do přípravné třídy – pokud je toto doporučení zvláštním listem papíru (v praxi je někdy na stejném listu, jako doporučení k odkladu,)

 4. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat.

D) Pouze přijetí do přípravné třídy,

 1. Odklad vyřizujete jinde a předem. (není to praktické, odklad můžeme, máte-li všechny náležitosti, vystavit i my).
 2. Jestli chcete do naší školy jen na rok do přípravné třídy a potom do 1. ročníku jinam, nejste vystavením odkladu u nás nijak vázáni (ani my ne) k nástupu/přijetí dítěte do prvního ročníku za rok. Postupujte tedy dle bodu C)

Každé žádosti bude přidělen kód. Pod tímto kódem zveřejníme výsledky zápisu na webu školy a ve škole. Rozhodnutí o přijetí se zveřejňují pouze touto formou. Případná rozhodnutí o nepřijetí se doručují poštou. Rozhodnutí o odkladu se v praxi vždy doručovala osobním převzetím či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení. Domluvíme se individuálně.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ pro všechny žádosti o přijetí do 1. ročníku bude zahájeno jednotně 12. 4. 2021.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ pro všechny žádosti o přijetí do přípravné třídy bude zahájeno jednotně 5. 5. 2021 (protože přípravná třída spadá do režimu předškolního vzdělávání, zápisy jsou později)

S ohledem na aktuální situaci je možné, že v době zápisu nebudete mít k dispozici doporučení od školních poradenských pracovišť. V tomto případě s Vámi budeme žádost řešit individuálně.

S přáním pevného zdraví

Luděk Doležal