Informace k provozu školy od 30. 11. do 4. 12. 2020

Aktualizováno 24. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 30. 11. 2020 k následující úpravě vzdělávání:

1) Ve škole je v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 povolena osobní přítomnost:

  • žáků přípravné třídy,
  • žáků 1. stupně,
  • žáků 9. ročníku,
  • žáků 6. a 7. ročníků.

 2) Žáci  8. ročníku se vzdělávají distančním způsobem. (Pro tyto žáky jsou umožněny individuální konzultace – vždy po dohodě s konkrétním vyučujícím).

3) V prezenční výuce jsou zapovězeny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou).

4) Z důvodu velmi omezené možnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina pro přihlášené žáky přípravné třídy a 1. – 3. ročníků bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30. Pro již přihlášené žáky tříd 3.A a 3.C bude dočasně otevřeno 8. oddělení školní družiny.

5) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

6) Školní budova bude otevřena od 7:30.

7) S ohledem na nařízenou sníženou kapacitu školní jídelny (cca 50 míst) se v jídelně budou stravovat pouze žáci přípravné třídy a 1. – 3. ročníků.

Žáci vyšších ročníků (4. – 9.), včetně těch, kteří budou na distančním vzdělávání, si mohou vyzvedávat oběd při odchodu ze školy na rampě školní jídelny formou take-away v čase od 12:40 do 14:00.

Výjimkou jsou při prezenční výuce žáci 8. a 9. tříd v úterý, kdy mají odpolední vyučování.  Tento den se stravují ve školní jídelně.

Vážení rodiče, děkujeme všem za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy