Archiv rubriky: Výuka a projekty

Den Země

Žáci ze třídy 5.A ve sváteční den naší planety pracovali na projektu Den Země. Z připravených pracovních listů ve skupinkách vytvořili krásné lapbooky. Během práce si připomněli, jak bychom se k naší planetě měli chovat, aby nám dlouho vydržela. Dále si osvěžili znalosti týkající se třídění odpadů, recyklace a ohrožených živočišných druhů.

Za třídu přejeme Zemi všechno nejlepší!

Velikonoční zápich

Žáci ze třídy 5.A v posledních hodinách pracovních činností vyráběli zápich do květináče. Tentokrát do svých rukou vzali jehlu, bavlnky a plastovou kanavu. Za pomocí návodu a křížkového stehu vyšili velikonoční housátko. Přestože práce byla náročnější, zvládli ji s úsměvem.

Žáci si tak vyzkoušeli novou činnost, ke které by se mnozí sami nedostali. Za vynaložené úsilí jim je odměnou krásný výrobek, který si odnesli domů.

Návštěva polytechnického hnízda

S podporou projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 navštívili žáci naší školy polytechnické hnízdo na Středním odborném učilišti gastronomie U Krbu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050, Příjemce dotace – Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, www.praha10.cz

Zlatý úhoř

V pondělí 28. 2. proběhl na naší škole 1. ročník soutěže Zlatý úhoř. Čtyři týmy žáků 2. stupně se utkaly, aby prokázaly své znalosti, všeobecný přehled, týmového ducha a umění hrát piškvorky. Odměnou vítězům byla radost z vítězství, ale také krásné ceny. Těšíme se na další ročník.

Jolana Bláhová a Karolína Slánská