Archiv rubriky: Výuka a projekty

Březen – měsíc knihy

V hodinách literatury jsme vytvářeli plakáty na téma „Březen – měsíc knihy“. Historie „Měsíce knihy“ se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první ročník. Jeho účelem byla propagace četby. Ve škole jsme si vyhledávali informace o knihách, autorech…diskutovali o četbě. Vyrábět plakáty nás bavilo.
Veronika Bencová, 7.C

Neobvyklá literární setkání

V hodině literatury nám paní učitelka zadala zajímavou aktivitu. Šlo v ní o to, že jsme si měli ve dvojici zvolit dvě různé literární postavy a udělat spolu prostřednictvím těchto postav rozhovor.
Důležité bylo, aby osoby pocházely z různé doby a byly i co nejvíce charakterově odlišné. My jsme si vybraly Robinsona Crusoe a Lakomou Barku. Mezi těmito jedinci byly rozdíly v mravech a přístupu k životu. Celkově se nám tato aktivita velice líbila, byla zajímavá a vhodná pro celý druhý stupeň.
Klára Besedová a Adéla Trpišovská, 9.A

Preventivní program pro žáky 9. ročníků

V pondělí 13.2. nás navštívil bývalý policista Tomáš Peleška a mluvil s námi o nebezpečí užívání drog, o tom, co s člověkem dokáží udělat.

Také jsme si povídali o kyberšikaně a o nutnosti dávat si pozor na to, s kým si na sociálních sítích píšeme a co komu posíláme.

Dozvěděli jsme se i spoustu zajímavých věcí z výkonu jeho povolání.

Návštěva se nám líbila, byla velmi poučná a utvrdila nás v tom, že toto povolání není opravdu pro každého.

K. Hanušová, K. Červenková a K. Vosátková  (9.A)