Anglické divadlo

V úterý 10. května naši školu navštívila divadelní společnost The Bear Theatre, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli představení The Alien Grammar Show, žáci 8. a 9. ročníku viděli představení The Detectives. Obě představení byla interaktivní, tudíž i naši žáci byli zapojení do děje. Všichni žáci i doprovázející učitelé si anglické přestavení užili.