Setkání pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás pozvat na odborně zaměřené setkání, které se uskuteční 16. 6. 2021 od 16:30 hodin na zahradě školy. Toto setkání bude zaměřeno na prezentaci aktivit školního projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Letní doučovací kemp a letní tábor

Vážení rodiče,

v Praze 10 bude o letních prázdninách hned několik možnosti vyžití a doučování pro Vaše děti.

V místě ZŠ Břečťanová se bude konat letní doučovací kemp viz web https://www.sportjoy.cz/cz/schooljoy nebo leták níže.

V sousední ZŠ Brigádníků proběhne příměstský tábor z dotace MŠMT pro žáky, kteří potřebují pomoci po období distanční výuky nebo žáky s odlišným mateřským jazykem. Zájemci, ať se hlásí u paní Kožíškové: koziskova@zsbrigadniku.cz

A městská společnost Praha 10 – Rekreace nabízí pobyt na Horském Hotelu v Krkonoších za zvýhodněnou cenu viz facebooková událost https://www.facebook.com/events/950914702376242 nebo leták ke stažení.

Informace k výuce a testování od 7. 6. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 7. 6. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) Všichni se učí ve škole – bez rotace (s výjimkou žáků s uvalenou karanténou)

2) Všechny osoby přítomné ve škole (s danými výjimkami) budou muset podstoupit testování – info zde

3) Je zrušen požadavek na homogenitu tříd – družina funguje v běžném provozu (od 6:30 do 17:30)

4) Všichni žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou venkovní výuky tělesné výchovy) minimálně chirurgickou roušku, všichni zaměstnanci musí používat respirátor.

5) S ohledem na nařízenou sníženou kapacitu školní jídelny (cca 50 míst) se v jídelně budou stravovat pouze žáci přípravné třídy a 1. – 5. ročníků.

Žáci vyšších ročníků (6. – 9.) si mohou vyzvedávat oběd při odchodu ze školy v jídelně formou take-away.

Výjimkou jsou žáci 8. a 9. tříd v úterý, kdy mají odpolední vyučování.  Tento den se stravují ve školní jídelně.

6) Potvrzení o negativním testu pro kadeřníka, holiče, ani kohokoliv jiného nevydáváme, neboť dostačuje čestné prohlášení zákonného zástupce.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy