Pozvánka k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

výše si můžete pustit malou prezentaci prostor naší školy s úvodním slovem pana ředitele. Prezentace je ke stažení i v PDF.

Spuštění elektronických zápisů předpokládáme na našem webu k datu 1. 4. 2021.

Zpráva pro všechny strávníky

Vážení strávníci, milí rodiče,

od pondělí 8. 3. 2021 bude možný odběr obědů pro žáky na distanční výuce.

Výdej bude probíhat ze zadní části ŠJ jako doposud v čase od 11.30 do 14.00 hod.

Všichni strávníci mají od 1. 3. 2021 obědy odhlášeny. Proto Vás žádáme, abyste si obědy
na období od 8. 3. 2021 a dny následující znovu včas objednali.

Obědy budou vydávány v jednorázových menu boxech. Oběd je možné rovněž vydat
do vlastních jídlonosičů za předpokladu dodržení hygieny a využití nádob, které zaručí zachování bezpečnosti pokrmu tzn.

  • Nádoby vhodné pro potraviny

  • Nádoby čistě vymyté!!! (pro umytí doporučujeme teplotu 70°C)

  • Nádoby dobře těsnící

  • Nádoby určené pro přechovávání teplých pokrmů

V případě, že přinesená nádoba nesplní výše uvedené požadavky, bude oběd vydán
do jednorázového menu boxu.

Výdej stravy do vlastních přinesených nádob bude probíhat tak, že strávník rozloží otevřené donesené nádoby na podaný tác, personál vrátí naplněné nádoby zpět na tác, na kterém
je následně strávník sám uzavře a odebere.

Strava v menu boxu a jídlonosiči je určena k okamžité spotřebě. Neskladujte!

Případnou reklamaci stravy je nutné uplatnit ihned, na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Při výdeji obědů dodržujte veškerá platná protiepidemická opatření.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny:

Alena Nekolová, tel. 774 450 033