Program na 2. týden 2019

Datum

Program na týden 7. 1. – 11. 1. 2019 (sudý)

Po 7. 1.

 • nástup AP pí Vémolové – třída VII. B
 • 12.45 – schůzka školního parlamentu ve třídě V. A, organizuje pí uč. Bláhová

Út 8. 1.

 • 7.30 – 7.50 – třídnická hodina pro 4. – 9. roč.

St 9. 1.

Čt 10. 1.

 • III. ABC – plavání

Pá 11. 1.

Z příštího týdne

 • ve středu 16. 1. – 16.00 – IV. B – třídní setkání, účast p. řed. Doležal a pí VP Mandausová

První seznámení s naší školou

Proč si vybrat naši školu?
 • posilujeme výuku anglického jazyka již od 1. ročníku (vše k zápisu)
 • nabízíme vzdělávání v přípravné třídě
 • v rámci projektů poskytujeme doučování zdarma
 • nabízíme velké množství zájmových kroužků (více)
 • oceníte klidné a příjemné prostředí školy
 • naši absolventi vykazují vysokou úspěšnost při studiu na víceletých gymnáziích, středních školách, odborných učilištích
 • máme dobré dopravní spojení ke škole
 • součástí naší školy je moderní jídelna (výběr ze dvou jídel)
 • máme vlastní knihovnu
Vedeme žáky ke sportu
 • pěstujeme u žáků vztah k zdravému životnímu stylu a sportu
 • naši žáci mohou využívat dvě tělocvičny a moderní areál školního hřiště
 • pořádáme školy v přírodě pro 1. stupeň, adaptační kurzy pro nově vzniklé kolektivy, lyžařské výcvikové kurzy
Na čem nám záleží
 • jsme fakultní škola, předáváme žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
 • klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny
 • výuka probíhá v kmenových třídách (zpravidla ve dvou a třech paralelních třídách) a odborných učebnách (fyzika, přírodopis, chemie, hudební a výtvarná výchova, cvičná kuchyně, dílna, keramika)
 • spolupracujeme s pražskými základními a mateřskými školami
 • aktivní spolupráce s rodiči našich žáků

Informace k zápisu 2019/2020

Zápis je pro ročníky 2012 a 2013 (do 31. 8. 2019 musí dítě dovršit šesti let). Den otevřených dveří se koná 1. března 2019. Zápis proběhne na naší škole 2. a 3. dubna 2019 vždy od 14 do 18 hodin. Kompletní informace ke stažení

K zapsání do první třídy je třeba
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě přípravné třídy a žádosti o odklad školní docházky)
Všechny informace k zápisu

Informace k zápisu 2019/2020 ke stažení
Kritéria přijímání žáků ke stažení
Seznam spádových ulic ke stažení
GDPR při zápisu ke stažení
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ke stažení
Zápisní lístek do 1. třídy 2019/2020 ke stažení
Zápisní lístek do přípravné třídy 2019/2020 ke stažení
Žádost o odklad ke stažení