Organizace výuky od 15. 2. do 28. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 15. 2. do 28. 2. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) ve škole je povolena osobní přítomnost:

  • žáků přípravné třídy,
  • žáků 1. a 2. ročníků.

Žáci dalších ročníků se vzdělávají distančním způsobem.

2) Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím).

3) V prezenční výuce jsou zapovězeny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou)

4) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

5) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

6) Žáci na distančním vzdělávání (3. – 9. ročník) si mohou vyzvedávat obědy v čase od 12:00 do 14:00 na rampě jídelny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Aplikace České školní inspekce

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Zde naleznete i dopis náměstka ústředního školního inspektora PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, MBA, MPA s dalšími informacemi.

S pozdravem
Česká školní inspekce

Sbírka knih pro školní knihovnu

Knihovna je v plné práci,

poslouchejte informaci

Zlepšujeme podmínky,

vymýšlíme novinky!

Sbírka knih pro školní knihovnu“

Koukněte se doma taky,

máte jistě knížek mraky

A ty, které nechcete,

darovati můžete ….

Knihy nové, tenké, tlusté,

radost jiným udělat zkuste.

Do tašky či krabice,

někdo málo, jiný více,

budeme se všichni mít,

můžem potom hooodně číst!

Máte –li doma knížky v dobrém stavu, vydané cca po roce 2000, můžete je darovat školní knihovně a tím pomoci rychleji rozšířit knižní fond. Piště na mail liskova.rybnicky@seznam.cz, nebo zvoňte na ŠD, nebo můžete zanechat na vrátnici

S pozdravem, Olga Lišková