Archiv rubriky: Aktuality

Zpráva pro všechny strávníky

Vážení strávníci, milí rodiče,

od pondělí 8. 3. 2021 bude možný odběr obědů pro žáky na distanční výuce.

Výdej bude probíhat ze zadní části ŠJ jako doposud v čase od 11.30 do 14.00 hod.

Všichni strávníci mají od 1. 3. 2021 obědy odhlášeny. Proto Vás žádáme, abyste si obědy
na období od 8. 3. 2021 a dny následující znovu včas objednali.

Obědy budou vydávány v jednorázových menu boxech. Oběd je možné rovněž vydat
do vlastních jídlonosičů za předpokladu dodržení hygieny a využití nádob, které zaručí zachování bezpečnosti pokrmu tzn.

  • Nádoby vhodné pro potraviny

  • Nádoby čistě vymyté!!! (pro umytí doporučujeme teplotu 70°C)

  • Nádoby dobře těsnící

  • Nádoby určené pro přechovávání teplých pokrmů

V případě, že přinesená nádoba nesplní výše uvedené požadavky, bude oběd vydán
do jednorázového menu boxu.

Výdej stravy do vlastních přinesených nádob bude probíhat tak, že strávník rozloží otevřené donesené nádoby na podaný tác, personál vrátí naplněné nádoby zpět na tác, na kterém
je následně strávník sám uzavře a odebere.

Strava v menu boxu a jídlonosiči je určena k okamžité spotřebě. Neskladujte!

Případnou reklamaci stravy je nutné uplatnit ihned, na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Při výdeji obědů dodržujte veškerá platná protiepidemická opatření.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny:

Alena Nekolová, tel. 774 450 033

Organizace vyučování od 1. 3. do 21. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 1. 3. do 21. 3. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) Po skončení jarních prázdnin se žáci všech ročníků vzdělávají distančním způsobem.

2) Žáci na distančním vzdělávání si mohou od 8. 3. 2021 vyzvedávat obědy v čase od 12:00 do 14:00 na rampě jídelny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Organizace výuky od 1. března 2021

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou situaci je jednou z mála jistot ta, že v týdnu od 1. do 5. 3. 2021 mají děti jarní prázdniny.

O dalším vývoji budete na našem webu informování bezprostředně poté, co informace oficiální cestou obdržíme.

Přeji Vám pevné zdraví fyzické i psychické

Luděk Doležal

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče,

níže předáváme informaci od MŠMT, předpokládáme, že během jarních prázdnin přijdou další informace, které obratem zveřejníme.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.