Aplikace České školní inspekce

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Zde naleznete i dopis náměstka ústředního školního inspektora PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, MBA, MPA s dalšími informacemi.

S pozdravem
Česká školní inspekce