Informace k výuce a testování od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 3. 5. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) od 3. 5. (sudý týden):

přípravná třída – prezenční vzdělávání

1. a 5. ročníky, třída 4. B – žáci ve škole – prezenční vzdělávání

2. a 3. ročníky, třídy 4. A a 4. C – žáci doma – distanční vzdělávání

6. a 8. ročníky – žáci ve škole – prezenční vzdělávání

7. a 9. ročníky – žáci doma – distanční vzdělávání

2) S ohledem na konání přijímacích zkoušek na střední školy je ve dnech 3. a 4. 5. zrušena distanční výuka pro žáky 9. ročníku.

3) Všechny osoby přítomné ve škole (s určenými výjimkami) budou muset podstoupit testování (informace k testování zde)

4) V prezenční výuce stále není umožněn zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou, nebo budou naplněny jiným pro vzdělání důležitým obsahem).

5) Konečně můžeme cvičit – hodiny tělesné výchovy budou realizovány venku a bez roušek (každá třída zvlášť)

6) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina pro přihlášené žáky přípravné třídy a 1. – 3. ročníků při prezenčním vzdělávání bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

7) Všichni žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou venkovní výuky tělesné výchovy) minimálně chirurgickou roušku, všichni zaměstnanci musí používat respirátor.

8) Školní budova bude otevřena od 7:30.

9) Děti z přípravné třídy a prezenčně vzdělávaní žáci se mohou stravovat ve školní jídelně.

Distančně vzdělávaní žáci si mohou vyzvedávat obědy na rampě školní jídelny.

10) Informace pro rodiče žáků 1. stupně vybraných profesí naleznete zde.

11) Potvrzení o negativním testu pro kadeřníka, holiče, ani kohokoliv jiného nevydáváme, neboť dostačuje čestné prohlášení zákonného zástupce.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Testování AG pro žáky 7. tříd a 5. tříd

Žáci 7. a 5. tříd přihlášení na testování ve čtvrtek 29. 4. 2021 mohou přijít ve 14:00 k vrátnici školy.

Žáci 5. tříd, kteří se přihlásili až na 3. 5. 2021 budou v pondělí 3. 5. 2021 otestováni v rámci pravidelného testování ráno a dostanou k tomu potvrzení pro SŠ.

Informace k pilotnímu dobrovolnému PCR testování

Vážení rodiče,

městská část Praha 10 se připojila k pilotnímu šetrnému PCR testování dětí na základních školách. PCR test by měl proběhnout v průběhu čtvrtka 29. 4. 2021 pro žáky přítomné ve škole a je zcela dobrovolný. Test proběhne ve čtvrtek paralelně s AG testováním u žáků, jejichž rodiče k tomu dají informovaný souhlas. Formulář se souhlasem dostanou všichni žáci ve škole nebo rodiče na svůj mail a pokud s PCR testováním nebudou rodiče souhlasit, nic se neděje, výuku žáků to nijak nenaruší.

V případě zájmu o testování Vás prosíme o vyplnění obou formulářů (souhlas s testováním pro školu, souhlas pro laboratoř), které mohou žáci zítra 28. 4.2021 přinést do školy.

K pilotnímu projektu se můžete podívat na postup testování, dopis pana místostarosty pro školství a dotazník pro žáky

Výsledky zápisu do ZŠ V Rybníčkách pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v přiloženém PDF souboru najdete seznam přijatých žáků dle unikátního registračního čísla, které jste obdrželi při elektronické registraci jako odpověď na svůj email.

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby se ve dnech 5. – 7. 5. v čase od 9:00 do 15:00 dostavili do školy k převzetí rozhodnutí o přijetí.

V polovině června předpokládáme setkání našich nových žáků i rodičů na zahradě školy. Sledujte prosím webové stránky, termín upřesníme.