Výuka v období od 1. 2. do 14. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 1. 2. do 14. 2. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) ve škole je povolena osobní přítomnost:

  • žáků přípravné třídy,
  • žáků 1. a 2. ročníků.

Žáci dalších ročníků se vzdělávají distančním způsobem.

2) Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím).

3) V prezenční výuce jsou zapovězeny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou)

4) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

5) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

6) Žáci na distančním vzdělávání (3. – 9. ročník) si mohou vyzvedávat obědy v čase od 12:00 do 14:00 na rampě jídelny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Hodnocení v 1. pololetí a použití Google Učebny od 1. 2. 2021 pro 2. stupeň

Vážení žáci, rodiče,

všichni žáci 3. – 9. tříd dostanou své výpisy z vysvědčení od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku.

K dnešnímu dni 28. 1. 2021 je v aplikaci DM software přístupná klasifikace výsledků vzdělávání za 1. pololetí a bude viditelná až do 1. 3. 2021. Žáci 1. stupně obdrží od svých třídních učitelek rovněž krátké slovní hodnocení.

Po přihlášení do aplikace dm najdete pololetní hodnocení, když kliknete v nabídce nahoře na „Hodnocení“, dále „Výpisy hodnocení“ a „Hodnocení žáka/studenta“. Uvidíte tabulku, kde v posledním modrém sloupci označeném „Uz.“ se zobrazuje výsledná známka v 1. pololetí.

Informace pouze pro žáky 2. stupně

Současně Vás chceme informovat, že od 1. února 2021 budou všichni učitelé na 2. stupni používat Google Učebny na školních účtech kromě videospojení i k zadávání úkolů a projektů pro žáky 2. stupně. Ve svých Google Učebnách tak najdete vše, co do teď bylo zveřejňováno na online nástěnce http://rybnickyonline.cz/ a tato nástěnka bude dále sloužit už jen pro 1. stupeň.

S přáním pevného zdraví

ZŠ V Rybníčkách

Nová nabídka pro příznivce knížek

Milí rodiče, děti…. všichni příznivci knížek

Je tu opět nabídkový katalog z nakladatelství Grada a výprodejový i vánoční katalog z nakladatelství Albatros.

Vzhledem k současné situaci jsou katalogy ve dvojí formě: elektronický – viz odkaz níže a papírový, který obdržely děti přítomné ve škole a pro ostatní je k vyzvednutí ve vestibulu školy.

Tentokrát 2 termíny objednávek:

Superrychlý (vzhledem k výprodejovému katalogu) – do 28.1. 2021

A normálnído 5.2. 2021

Elektronická verze katalogů:

Objednávky můžete odevzdávat osobně, do zelené krabice ve vestibulu školy, nebo poslat mailem na liskova.rybnicky@seznam.cz

S pozdravem

Olga Lišková

Organizace výuky od 25. do 28. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 25. 1. do 28. 1. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) ve škole je povolena osobní přítomnost:

  • žáků přípravné třídy,
  • žáků 1. a 2. ročníků.

Žáci dalších ročníků se vzdělávají distančním způsobem.

2) Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím).

3) V prezenční výuce jsou zapovězeny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou)

4) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

5) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

6) Žáci na distančním vzdělávání (3. – 9. ročník) si mohou vyzvedávat obědy v čase od 12:00 do 14:00 na rampě jídelny.

V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy