Otevření škol

Vážení rodiče, milé děti,

zdravíme vás v nelehké době a doufáme, že jste všichni zdrávi. Děkujeme vám všem za spolupráci, podporu dětí při studiu a také za toleranci.

Rovněž děkujeme za pozitivní reakce na naši platformu rybnickyonline.cz. Stále pracujeme na vylepšeních, neboť doba distančního vzdělávání bude pravděpodobně dlouhá.

Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala.

Chtěli bychom také vyjádřit poděkování všem vyučujícím, kteří se skvěle vypořádali se složitou situací a daří se jim i přes veškeré problémy vyučovat.

Bohužel, v současné době vám nemůžeme sdělit žádné podrobnější informace ohledně nástupu dětí do školy, neboť zatím nic konkrétního nevíme. Je to až neuvěřitelné, ale školy od vyhlášení nouzového stavu nedostaly žádné oficiální stanovisko MŠMT (kromě informace o zápisu a o přijímacích zkouškách, která však počítala s nástupem žáků do škol, takže již aktuálně není aplikovatelná). Vycházíme tedy, stejně jako vy, z veřejně dostupných informací, že děti prvního stupně by měly nastoupit do školy 25.5., ale v dobrovolném režimu. Žáci druhého stupně by se do školních lavic už do konce roku neměli vrátit. Samozřejmě vás budeme obratem informovat, jakmile dostaneme nějaké bližší údaje.

V průběhu týdne rozešleme dotazník pro rodiče dětí prvního stupně ohledně předběžného zjištění zájmu o docházku do školy po 25.5., tak jak avizuje návrh vlády na návrat dětí do škol. Žádáme vás o jeho vyplnění.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Luděk Doležal, ředitel školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče žáků 9., 7. a 5. ročníků,

přestože denně sledujeme situaci ohledně přijímacího řízení na SŠ, tak, bohužel, stále nejsou k dispozici žádné konkrétní termíny. Jedinou dostupnou informací je, že žáci budou skládat přijímací zkoušky pouze v jednom termínu, a to v průběhu měsíce června. Chápeme nervozitu dětí i Vaši. Jsme přesvědčeni, že i v této náročné době budou naši žáci, tak jako každoročně, úspěšní. Jakmile budeme mít jakékoli nové informace, neprodleně Vám je předáme.

S pozdravem a přáním pevného zdraví.

Mgr. Zuzana Mandausová, zástupkyně ředitele a VP